Klimakalkulator

Klimakalkulator
Er global klimaendring vanskelig å forholde seg til? Ta en titt på klimakalkulatoren, og få tips om hvordan enkle små tiltak i hverdagen bidrar til å reduserte klimagassutslipp.

180311 | Det mest miljøvennlige skimesterskap noensinne?


Da er VM 2011 over. Stillheten har senket seg over Holmenkollen og Midtstua. Hvordan ble det med visjonen om å være det mest miljøvennlige skimesterskap noensinne? Rapportering og klimaregnskap gjenstår, men antagelig får en aldri noe objektivt svar på om dette mesterskapet var bedre på miljø enn tidligere mesterskap. Til det er rapportering fra tidligere skimesterskap for svak. Men det viktigste med denne visjonen har ikke vært å bevise dette. Det viktigste har vært å synliggjøre internt og ekstern at VM 2011 ønsket å bidra i det globale arbeidet med redusere klimagassutslipp. Siden skiidrettens framtid er avhengig av stabile vintre og gode snøforhold ble dette en helt grunnleggende og naturlig visjon.

Her følger en oversikt over noen av klma og miljøtiltakene i VM 2011:

Klimaregnskap. Kalkulerer klimagassutslipp fra alle deler av arrangementet. Vil være nyttig kunnskap for framtidige arrangører av store skimesterskap
Miljøsertfisering. Systematisk gjennomgang av alle deler av arrangementet
Offentlig transport. I løpet av 12 konkurransedager ble mer en 900.000 mennesker transportert til og fra Holmenkollen og skogsløypene med T-bane eller buss. Arenabillett inkluderte fri reise med disse transportmidlene innenfor Oslo på aktuell dato.
Økokjøring. Alle sjåfører måtte gjennomføre kurs i økokjøring.
Snøtransport. All transport av snø fra Sørkedalen til Holmenkollen brukte biodiesel
Avfall. Brukervennlig kildesorteringssystem. Flere grupper involvert i tilrettelegging og opprydding: Studenter fra Idrettshøyskolen (planlegging); Frivillig miljøteam (infrastruktur); Publikumsservice (1. gangs opprydding); Idrettslag (2. gangs opprydding); Leverandør av avfallstjenester Ragn Sells (avfallshåndtering)
Forbruk. All frivillige, presse og media fikk sin egen VM-kopp. I publikums- og frivilligtelt ble mat og drikke servert med komposterbart servise og beger.
Fornybar energi. Forbruk av elektrisitet var dokumentert med opprinnelsesgarantier for fornybar energi.
Informasjon. Alle 2200 frivillige måtte gjennomføre en web-basert spørreundersøkelse om klima og miljø. VM’s hjemmeside hadde en egen link for miljønyheter på norsk http://www.oslo2011.no/no/om_oss/miljo/miljonytt/ og engelsk. Det var informasjon om VM’s klima og miljøtiltak på VM-hotellene, i mediasenteret og i arena.
Krav til leverandører. Gjennom leverandøravtaler satt VM krav til at alle leverandører av varer og tjenester til arrangementet skulle ha miljøstyringssystemer for egen virksomhet.

(Bildet: Erik Solheim på miljøbefaring i Holmenkollen rett før VM. Foto: Knut Erik Knutsen, VG)