Klimakalkulator

Klimakalkulator
Er global klimaendring vanskelig å forholde seg til? Ta en titt på klimakalkulatoren, og få tips om hvordan enkle små tiltak i hverdagen bidrar til å reduserte klimagassutslipp.

250512 | Hvit vinter over i permanent driftsfase

Hvit vinter suser avgårde videre
Skiidretten har driftet Hvit vinter som et 4-årig prosjekt. Nå er prosjektfasen over, og Hvit vinter skal driftes videre av de tre eierne Skiforbundet, Skiskytterforbundet og Skiforeningen.

- Miljøarbeid må ha et langsiktig perspektiv. Vi har så vidt begynt, og de små skritt teller. Jeg ser frem til fortsettelsen, sier en av initiativstakerne til prosjektet, Vegard Ulvang.

Halvor Wøien gir seg som prosjektleder, men Hvit vinters eiere er i gang med å få prosjektet over i en driftsfase. Denne uka var representanter fra Norges Idrettforbund, Kulturdepartementet og Klimaløftet i  Miljøverndepartementet invitert til et møte i NSF.

- Det har vært utrolig gøy å se engasjementet i prosjektet gjennom disse fire årene. Vi har kommet dit vi skal og timingen er riktig for å kjøre prosjektet inn i en ny fase, mener styreleder Roy Saugestad.

Skiforbundet presenterte planer for videreføring av ideer og prosjekter. I skipolitisk dokument for de kommende fire årene, som skal vedtas på Skitinget 16.-17. juni, står det som et av de fire hovedmålene at 'NSF skal gjennom sin virksomhet bidra til gode oppvekstvilkår, fine naturopplevelser og god folkehelse. Vi skal være en viktig samfunnsaktør som tar hensyn til natur, klima og miljø'. Dette blir konkretisert i flere steder i dokumentet.
- Dette skal implementeres i alle deler av organisasjonen, og er noe som alle skal forholde seg til. Fra sentralt hold, via kretsene og ut til klubbene. Mye har vært bra så langt med prosjektet, mye gjenstår, men vi er på rett vei, sier generalsekretær i NSF, Stein Opsal.

080512 | 'Shøhølet' Myrkdalen

Myrkdalen har igjen hatt en snørik vinter. Prosjektleder John Helge Måren sitter i konsernadministrasjonen i Voss Fjellandsby, og har mange perspektiver på klima- og miljøarbeidet i destinasjonen.

Prosjektleder John Helge Måren i Voss Fjellandsby
Myrkdalen er kjent som et ’snøhøl’. Klimaendring er kanskje ikke noe tema hos dere?

Sesongstart er relativt sett tidlig her oppe. Men også for oss er det viktig å få en kunstsnøsåle i bunn for å sikre forholdene, kunne åpne ennå tidligere og sikre freestyle anlegget inn mot store arrangementer.

Administrasjonen i Voss Fjellandsby er miljøsertifisert. Hvorfor gjorde dere dette?

Miljøhensyn er viktig for stedet og for oss som jobber her. Men for oss er ikke et diplom på veggen det viktigste. Vi har en langsiktig strategi for å minske energibruk – og gjerne spare penger på å tenke miljø. Vi må være pragmatiske; vi lever av å bygge ut i naturen – men skal gjøre det på en måte som er mest mulig miljøvennlig. For oss er det viktig å synliggjøre et samfunnsansvar.

• Er det noen spesielle miljøtiltak du vil nevne?’

I det langsiktige arbeidet ser vi på muligheten for å realisere et bioenergianlegg. Om det er økonomi i dette vil vise seg, men vi må tørre å se nye muligheter. Vi har også etablert et biologisk renseanlegg. Mye av arealene som bygges i det nye hotellet og i sentrumsområdene er tilrettelagt for fleksibel vannbåren varme. Kan også nevne at vi i våre byggeprosjekt ligger mellom 65 -75% kildesortering av byggavfall.

• Er det dyrt for et skianlegg å være miljøvennlig?

Vi må tenke hele destinasjonen, og hva det vil bety på lang sikt å prioritere miljø. På kort sikt kan det være investeringer som tilsynelatende ikke bærer seg. Men de største kostnadene til nå har vært at vi prioriterer tid og innsats.

• Tror du miljøfokus blir viktig i omdømmebygging for alpinanlegg i framtiden?
Omdømme er viktig for skidestinasjoner, og miljøfokus vil bli viktigere framover. Gjester og hytteeiere i Myrkdalen skal etter hvert kjenne at de er en del av en destinasjon som tar ansvar.
Folk drar på ski for å hygge seg, og ikke nødvendigvis for å tenke på miljøet. Hvordan bør miljøhensyn presenteres for skiløpere?

Det viktigste er å ikke vifte med pekefingeren, og ikke framstå som moraliserende. Om vi legger til rette for at skiløpere og hytteeigere kan opptre miljøvennlig blir det positivt mottatt.

• Hva gjør du selv for å bidra til framtidens skiføre; dvs. redusere egne klimagassutslipp?

Jeg har valgt å jobbe et sted som gir meg muligheter til på påvirke utviklingen i miljøvennlig retning. Det er både utfordrende og meningsfylt.

300412 | Sporet fanger

'Sporet fanger' var tittel på et nylig avholdt seminar på Lillehammer, arrangert av av en gruppe studenter på HiL (som Bacheloroppgave i Adminstrasjon og ledelse), Hvit vinter, og Oppland skikrets.

Målsettingen med seminaret var å diskutere hvordan Lillehammer vintersportregion kan koble klima- og miljøhensyn med skiaktiviteter - og hvordan dette kan styrke merkevaren Lillehammer som en bærekraftig vintersportregion.

Philip Boit og Vegard Ulvang

Innledere var langrennsløper Philip Boit fra Kenya og Vegard Ulvang, visepresident Erik Røste i Skiforbundet, samt representanter for Olympiaparken, Birkebeinerrennet, Swix, GLØR, skiidretten på Lillehammer, Snowball og Kvitfjell / Hafjell Alpin.

Paneldiskusjon ble stødig styrt av Bjørn Nørstegård, leder i Lillehammer kunnskapspark

Earth Hour

Husk Earth Hour lørdag 31. mars. Holmenkollen slukker lyset. Gjør du?

Bli en av 1.8 milliarder mennesker som slukker lyset mellom 20.30 og 21.30. Et lite bidrag til skiføret....

260312 | Barnas Skarvenritt

Under NM i fjelltelemark og randonee i Skorgedalen ble også barnas Skarvenritt arrangert. 30 unge skientusiaster ga full gass.

070212 | 2600 km skiløyper....

Visste du at det er ca. 2600 km skiløyper i Oslomarka - et skogområde som strekker seg over 19 kommuner i 5 fylker? Dette tilsvarer strekningen Lindesnes til Nordkapp. 1800 km av disse prepareres jevnlig av Skiforeningen - en av Hvit vinters eiere.

Kortreiste skiopplevelser er miljøvennlig

280112 | Ski-NM på Voss vel i havn


700 frivillige bidro til et flott arrangement - der miljøhensyn hadde en framtredende plass. Det er forøvrig 4. gang på rad at NM på ski er sertifisert som Miljøfyrtårn (Gjøvik, Stokke, Steinkjer, Voss)


 
Men Voss hadde ambisjoner ut over dette: 'Det mest miljøvenlege ski-NM nokon gong!'

 
De hadde følgende delmål for miljøarbeidet: 
 
  • Minimum 70 % av avfallet skal kjeldesorterast
  • Sterkt fokus på energibruk og transport
  • Gjennomføra eit arrangement utan personskade
  • Visa samfunnsansvar ved å formidla miljøbodskapen og miljøprofilen til publikum
  • Gje inspirasjon til framtidige arrangement
  • Aktivt bidra til omdømmebygging for skiidretten

 
På Voss går nå miljøstafettpinnen videre til Freestyle-VM 2013 i Myrkdalen.