Klimakalkulator

Klimakalkulator
Er global klimaendring vanskelig å forholde seg til? Ta en titt på klimakalkulatoren, og få tips om hvordan enkle små tiltak i hverdagen bidrar til å reduserte klimagassutslipp.

080512 | 'Shøhølet' Myrkdalen

Myrkdalen har igjen hatt en snørik vinter. Prosjektleder John Helge Måren sitter i konsernadministrasjonen i Voss Fjellandsby, og har mange perspektiver på klima- og miljøarbeidet i destinasjonen.

Prosjektleder John Helge Måren i Voss Fjellandsby
Myrkdalen er kjent som et ’snøhøl’. Klimaendring er kanskje ikke noe tema hos dere?

Sesongstart er relativt sett tidlig her oppe. Men også for oss er det viktig å få en kunstsnøsåle i bunn for å sikre forholdene, kunne åpne ennå tidligere og sikre freestyle anlegget inn mot store arrangementer.

Administrasjonen i Voss Fjellandsby er miljøsertifisert. Hvorfor gjorde dere dette?

Miljøhensyn er viktig for stedet og for oss som jobber her. Men for oss er ikke et diplom på veggen det viktigste. Vi har en langsiktig strategi for å minske energibruk – og gjerne spare penger på å tenke miljø. Vi må være pragmatiske; vi lever av å bygge ut i naturen – men skal gjøre det på en måte som er mest mulig miljøvennlig. For oss er det viktig å synliggjøre et samfunnsansvar.

• Er det noen spesielle miljøtiltak du vil nevne?’

I det langsiktige arbeidet ser vi på muligheten for å realisere et bioenergianlegg. Om det er økonomi i dette vil vise seg, men vi må tørre å se nye muligheter. Vi har også etablert et biologisk renseanlegg. Mye av arealene som bygges i det nye hotellet og i sentrumsområdene er tilrettelagt for fleksibel vannbåren varme. Kan også nevne at vi i våre byggeprosjekt ligger mellom 65 -75% kildesortering av byggavfall.

• Er det dyrt for et skianlegg å være miljøvennlig?

Vi må tenke hele destinasjonen, og hva det vil bety på lang sikt å prioritere miljø. På kort sikt kan det være investeringer som tilsynelatende ikke bærer seg. Men de største kostnadene til nå har vært at vi prioriterer tid og innsats.

• Tror du miljøfokus blir viktig i omdømmebygging for alpinanlegg i framtiden?
Omdømme er viktig for skidestinasjoner, og miljøfokus vil bli viktigere framover. Gjester og hytteeiere i Myrkdalen skal etter hvert kjenne at de er en del av en destinasjon som tar ansvar.
Folk drar på ski for å hygge seg, og ikke nødvendigvis for å tenke på miljøet. Hvordan bør miljøhensyn presenteres for skiløpere?

Det viktigste er å ikke vifte med pekefingeren, og ikke framstå som moraliserende. Om vi legger til rette for at skiløpere og hytteeigere kan opptre miljøvennlig blir det positivt mottatt.

• Hva gjør du selv for å bidra til framtidens skiføre; dvs. redusere egne klimagassutslipp?

Jeg har valgt å jobbe et sted som gir meg muligheter til på påvirke utviklingen i miljøvennlig retning. Det er både utfordrende og meningsfylt.