Klimakalkulator

Klimakalkulator
Er global klimaendring vanskelig å forholde seg til? Ta en titt på klimakalkulatoren, og få tips om hvordan enkle små tiltak i hverdagen bidrar til å reduserte klimagassutslipp.

280112 | Ski-NM på Voss vel i havn


700 frivillige bidro til et flott arrangement - der miljøhensyn hadde en framtredende plass. Det er forøvrig 4. gang på rad at NM på ski er sertifisert som Miljøfyrtårn (Gjøvik, Stokke, Steinkjer, Voss)


 
Men Voss hadde ambisjoner ut over dette: 'Det mest miljøvenlege ski-NM nokon gong!'

 
De hadde følgende delmål for miljøarbeidet: 
 
  • Minimum 70 % av avfallet skal kjeldesorterast
  • Sterkt fokus på energibruk og transport
  • Gjennomføra eit arrangement utan personskade
  • Visa samfunnsansvar ved å formidla miljøbodskapen og miljøprofilen til publikum
  • Gje inspirasjon til framtidige arrangement
  • Aktivt bidra til omdømmebygging for skiidretten

 
På Voss går nå miljøstafettpinnen videre til Freestyle-VM 2013 i Myrkdalen.