Klimakalkulator

Klimakalkulator
Er global klimaendring vanskelig å forholde seg til? Ta en titt på klimakalkulatoren, og få tips om hvordan enkle små tiltak i hverdagen bidrar til å reduserte klimagassutslipp.

200112 | Jorda er rund!


Erkjennelsen tilbake i antikken om at jorda var rund fikk positive følger. Man trengte ikke lenger å bekymre seg for å ramle utfor kanten. Men viktigere var at det knyttet kontinentene tettere sammen gjennom handel – for gjensidig nytte og utvikling.

I dag erkjenner de fleste at vi opplever en klimaendring som i stor grad er menneskeskapt. Det ligger en solid oppside i å ta klimautfordringen alvorlig. Det vil øke vår framtidstro gjennom teknologiutvikling og mer effektive og rettferdige systemer for global ressursfordeling; framskritt som vil komme alle til gode – også de som eventuelt er skeptisk til at mennesket bidrar til global oppvarming.

Men vi sliter stadig med å ta inn over oss at jorda faktisk er rund, og at våre lokale og nasjonale handlinger får globale følger.


Da den norske Jubileumsekspedisjonen nådde Sørpolen 14. desember kunne Vegard Ulvang konstatere at jorda er rund, og Hvit vinter flagget kunne dermed trygt heises på polpunktet.