Klimakalkulator

Klimakalkulator
Er global klimaendring vanskelig å forholde seg til? Ta en titt på klimakalkulatoren, og få tips om hvordan enkle små tiltak i hverdagen bidrar til å reduserte klimagassutslipp.

030112 | Nytt år - nye muligheter?

Starten på denne vinteren ble kanskje ikke som vi drømte om.  I november lå landsgjennomsnittet 4,6 grader over normalen, mens tilsvarende tall for desember var 3,3 grader over.

Er vi nå inne i en mer normal vinter enn de vi har opplevd de siste par årene? Det som er sikkert er at variasjonene øker - med mer ekstremvær. De stabile kalde vinterne vi har opplevd blir nok mer skjeldne.

Men mye av framtidsutsiktene styres av de internasjonale klimaforhandlingene. Møtet i Durban i november ga ingen umiddelbar opptur for skientusiaster. Det ble ingen enighet om videreføring av Kyoto-avtalen, men 2020 ble skissert som en målsetting for en ny forpliktende internasjonal avtale - der ikke bare noen industrialisert land forpliktes.

Har vi råd til å vente?  Tja - det vil nok bare framtiden vise.

I mens ønsker vi alle et godt nytt år!