Klimakalkulator

Klimakalkulator
Er global klimaendring vanskelig å forholde seg til? Ta en titt på klimakalkulatoren, og få tips om hvordan enkle små tiltak i hverdagen bidrar til å reduserte klimagassutslipp.

270911 | Sørpolen neste

Hvit vinters Vegard Ulvang legger i oktober ut på en 57 dagers skitur til Sørpolen. Ekspedisjonen vil være et av prosjektene i Nansen-Amundsenåret 2011, som blir en offisiell markering av at det er 100 år siden Amundsen var førstemann på Sørpolen og at det er 150 år siden Fridtjof Nansen ble født.


Hensikten med jubileumsekspedisjonen er å formidle viktige sider ved norsk polarhistorie, samtidig s...om søkelyset rettes mot dagens miljø- og klimautfordringer. Gjennom diverse medier vil de underveis reflektere over forutsetningene for at Amundsen ble førstemann på Sørpolen i 1911, spørre hvordan polarområdene har blitt en del av norsk identitet og selvforståelse og diskutere hvilken betydning områdene vil få for en forståelse av jordas klimautvikling. Ekspedisjonen har det samme fokus som det Nansens og Amundsens ekspedisjoner dreide seg om: skiløping, vitenskap og eventyr.