Klimakalkulator

Klimakalkulator
Er global klimaendring vanskelig å forholde seg til? Ta en titt på klimakalkulatoren, og få tips om hvordan enkle små tiltak i hverdagen bidrar til å reduserte klimagassutslipp.

100811 | Foregangsanlegg på Veldre sag


Anleggskomiteen i MjøsSki er i full gang med planleggingen av ny skiarena på Veldre sag. Planen er at den skal stå ferdig til den hvite vinteren senker seg over Ringsaker. Det blir nytt skiskytteranlegg med elektroniske skiver. Samtidig benytter MjøsSki anledningen til å iverksette diverse miljøtiltak. Det jobbes med utvikling av en enkel innretning for oppsamling av bly fra ammunisjonen, og det støpes renne for oppsamling av patronhylser. Metallet vil sendes til mottak for returmetall.