Klimakalkulator

Klimakalkulator
Er global klimaendring vanskelig å forholde seg til? Ta en titt på klimakalkulatoren, og få tips om hvordan enkle små tiltak i hverdagen bidrar til å reduserte klimagassutslipp.

050909 | Ski-VM hadde høye miljøambisjoner. Men hva ble resultatet?


Hvit vinter har utarbeidet en miljørapport som skisserer hva som var bra, og hva som ikke funket like godt. Det er også satt opp et klimaregnskap for arrangementet - som bl.a inkluderer deltagernes flyreiser til Oslo (tilsvarte 154 ganger rundt jorda), og VMs bruk av Holmenkollanlegget (produksjon av stål og betong bidrar til betydelige klimagassutslipp). Totalt slapp Ski-VM ut 4675 tonn CO2 - tilsvarende utslipp fra 2000 biler i ett år.

Mye? Lite? Tja - det er dårlig med erfaringstall fra skiarrangementer. Derfor ønsker Hvit vinter å tilpasse en metodikk for klimaregnskap til skiarrangørers behov - så en selv kan legge inn nøkkeltall og få ut resultat. Bare gjennom benchmarking kan en se om skiidrettens egne klimatiltak gir resultater over tid.

Rapportene kan lastes ned fra Skiforbundets hjemmeside.